Вронски и Онегин. – В: Ракла с културни кодове. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова.


Манолакев, Христо (2015) Вронски и Онегин. – В: Ракла с културни кодове. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. Велико Търново, Фабер, 2016, 323-331. ISBN 978-619-00-0468-4 COBISS.BG-ID 1287852772


 
  Статия
 руска литература 19 век, руски роман на 19 век
 
  15501
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/