После Онегина: проект „Дубровский”. – В: Болдинские чтения 2015. [Отв. ред. Н. М. Фортунатов]. Саранск, 2015, с. 62-79. ISBN 978-5-7493-1827-2


Манолакев, Христо (2015) После Онегина: проект „Дубровский”. – В: Болдинские чтения 2015. [Отв. ред. Н. М. Фортунатов]. Саранск, 2015, с. 62-79. ISBN 978-5-7493-1827-2 Саранск, Россия


 
  Студия
 руска литература 19 век, руски роман на 19 век
 
  15499
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/