Айтос, с. 16; Аксаков, Ив. С., с. 18; Балчик, с. 43-44; Безсонов, П. А., с. 51-52; Библиография, с. 68-72; Бургас, с. 132-133; Българско театрално дружество, с. 148-149; Велчев, В., с. 174; Венедиктов, Г. К., с. 175; Венелин, Ю. Ив., с. 175-177; Георгиев, Ем., с. 213-215; Гилфердинг, А. Ф., с. 221-222; Греков М., с. 231-232; Григорович, В., с. 233-234; Державин, К. Н., с. 257; Державин, Н. С., с. 257. - В: Енциклопедия Българско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища”. Т. 1 (А-Й).


Манолакев, Христо (2014) Айтос, с. 16; Аксаков, Ив. С., с. 18; Балчик, с. 43-44; Безсонов, П. А., с. 51-52; Библиография, с. 68-72; Бургас, с. 132-133; Българско театрално дружество, с. 148-149; Велчев, В., с. 174; Венедиктов, Г. К., с. 175; Венелин, Ю. Ив., с. 175-177; Георгиев, Ем., с. 213-215; Гилфердинг, А. Ф., с. 221-222; Греков М., с. 231-232; Григорович, В., с. 233-234; Державин, К. Н., с. 257; Державин, Н. С., с. 257. - В: Енциклопедия Българско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища”. Т. 1 (А-Й). София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2014, ISBN 978-954-322-727-3 (т. 1). COBISS.BG-ID 1268733412


 
  Статия
 литература и култура на Българското възраждане
 
  15498
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/