Романът „Кой е виновен?” на А. Херцен: клише и формиране на идеологическия канон. – Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед.


Манолакев, Христо (2013) Романът „Кой е виновен?” на А. Херцен: клише и формиране на идеологическия канон. – Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед. София, 2013, „Факел”, с. 67-73. ISBN 978-954-411-198-4 COBISS.BG-ID 1269487332


 
  Статия
 руска литература 19 век, руски роман на 19 век
 
  15494
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/