Многоликий канон: история русской классической литературы после перестройки. – В: Tornto Slavic Quarterly (The Department of Slavic Languages and Literatures at Univ. of Toronto), Spring 2013, V. 44, pp. 301-310. ISSN 1925-2978.


Манолакев, Христо (2013) Многоликий канон: история русской классической литературы после перестройки. – В: Tornto Slavic Quarterly (The Department of Slavic Languages and Literatures at Univ. of Toronto), Spring 2013, V. 44, pp. 301-310. ISSN 1925-2978. Toronto, Canada


 
  Статия
 руска литература 19 век; руски литературен канон
 
  15493
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/