„Балкански журнал“, с. 24-28; „Варненское эхо“, с. 32-33; „Вестник земледельца“, с. 49-53; „Зарницы“, с. 271-278; „Знамя России“, с. 284-287; „Набат“, с. 472-474; „Новая Россия“, с. 506-509; „Россия“, с. 554-562; „Русская газета“, с. 567-573; „Русская правда“, с. 608-612; „Русская софийская газета“, с. 613-615; „Русские сборники“, с. 616-618; „Русский инвалид в Болгарии“, с. 624-625; „Русский кооператор“, с. 626-627; „Русское дело“, с. 636-643; „Софийские новости“, с. 699-700- В: Периодика на руската емиграция в България (1920-1943). Енциклопедичен справочник. Отг. ред. Р. Русев. Съставители (Хр. Манолакев, Р. Русев, Й. Люцканов, Р. Илчева, Г. Петкова).


Манолакев, Христо (2012) „Балкански журнал“, с. 24-28; „Варненское эхо“, с. 32-33; „Вестник земледельца“, с. 49-53; „Зарницы“, с. 271-278; „Знамя России“, с. 284-287; „Набат“, с. 472-474; „Новая Россия“, с. 506-509; „Россия“, с. 554-562; „Русская газета“, с. 567-573; „Русская правда“, с. 608-612; „Русская софийская газета“, с. 613-615; „Русские сборники“, с. 616-618; „Русский инвалид в Болгарии“, с. 624-625; „Русский кооператор“, с. 626-627; „Русское дело“, с. 636-643; „Софийские новости“, с. 699-700- В: Периодика на руската емиграция в България (1920-1943). Енциклопедичен справочник. Отг. ред. Р. Русев. Съставители (Хр. Манолакев, Р. Русев, Й. Люцканов, Р. Илчева, Г. Петкова). София, Изд. Център „Боян Пенев”, 2012, 764 с. ISBN 978-954-8712-81-1


 
  Статия
 руска емиграция в България 1919-1944, руска емигрантска периодика
 
  15491
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/