Н. В. Гогол. „Избрани места от преписката с приятели”: проектът религия и литература. – Класика и канон в руската литература. Българският поглед.


Манолакев, Христо (2012) Н. В. Гогол. „Избрани места от преписката с приятели”: проектът религия и литература. – Класика и канон в руската литература. Българският поглед. София, “Факел”, 2012, 56-65. ISBN 978-954-411-181-6 COBISS.BG-ID 1249302756


 
  Статия
 руска литература 19 век, Н. В. Гогол
 
  15489
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/