Идеология и литература. Романът „Кой е виновен?” на А. Херцен. – Литературознанието като възможност за избор. Сб. В чест на Рая Кунчева.


Манолакев, Христо (2012) Идеология и литература. Романът „Кой е виновен?” на А. Херцен. – Литературознанието като възможност за избор. Сб. В чест на Рая Кунчева. Пловдив, Изд. „Контекст”, с. 569-581. ISBN 978-954-8238-40-3


 
  Статия
 руска литература 19 век, руски роман на 19 век
 
  15487
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/