The Murder Plot in Crime and Punishment: A New Reading (pp. 81-100). - In: Aspects of Dostoevskii. Art, Ethics and Faith. Studies in Slavic Literature and Poetics, vol. XIII, 306 pp. (Edited by Robert Reid and Joe Andrew).


Манолакев, Христо (2012) The Murder Plot in Crime and Punishment: A New Reading (pp. 81-100). - In: Aspects of Dostoevskii. Art, Ethics and Faith. Studies in Slavic Literature and Poetics, vol. XIII, 306 pp. (Edited by Robert Reid and Joe Andrew). Amsterdam/New York, NY, “Rodopi”, 2012, ISBN: 978-90-420-3514-0


 
  Студия
 Ф. М. Достоевски, романът "Престъпление и наказание"
 
  15485
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/