Слово и Тяло. (Из историята и херменевтиката на руския литературен канон).


Манолакев, Христо (2017) Слово и Тяло. (Из историята и херменевтиката на руския литературен канон). София, Регалия 6, 2017, ISBN 978-954-745-269-5, COBISS.BG-ID 1282079204


 
  Монография
 руска литература 19 век; руски литературен канон
 
  15482
 Христо Манолакев

1. Щерионова, Е., Койчева, Р., Котева, В. Стоянов, Ст. Литература за 9. клас. София, Регалия 6, 2018, с. 65. ISBN 978-954-745-287-9. COBISS.BG-ID 1287822308

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/