Руският роман от втората половина на ХІХ век.


Манолакев, Христо (2016) Руският роман от втората половина на ХІХ век. София, Регалия-6, 2015, 260 стр. ISBN 978-954-745-257-2. COBISS.BG-ID 1278385892


 
  Учебник / Учебно помагало
 руска литература 19 век, руски роман на 19 век
 
  15479
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/