Еднолични търговски дружества


Иванов, Георги (2015) Еднолични търговски дружества София : ИК Труд и право, 2015, 416 с.,ISBN 978-954-608-223-7


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15476
 Георги Иванов

1. Баланов, Йордан. Безвестното отсъствие. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 246с., ISBN 978-619-208-065-5. Цитиранията са на страници 135 и 136

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/