ИНТЕГРИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯТ ДИЗАЙН В УЕБ


Друмева, Красимира (2013) ИНТЕГРИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯТ ДИЗАЙН В УЕБ Сборник от Юбилейна международна научна конференция на тема "50 години великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", с. 50-55. ISBN 978-954-524-981-5, COBISS.BG-ID 1274612708


 Най-бързо развиващото се направление в сферата на графичният дизайн на световно ниво е уеб дизайнът. Всеки ден стотици нови потребители се включват към Интернет. Много нови фирми лансират своите сайтове. Според проучване на Nielsen/NetRatings Inc, показва, че активните потребители в Интернет, сърфиращи в световната мрежата, са 2,1 млрд., а средната продължителност за разглеждане на една уеб страница е 56 секунди. За такова кратко време дизайнерът е натоварен с мисията да привлече и задържи вниманието на посетителя. Той трябва да впрегне целият арсенал от изразни средства на графичният дизайн, за да успее да постигне добър рейтинг. Това няма как да се осъществи, ако няма приемственост между основните компоненти на рекламната графика, и интегрирането им към киберсредата. Това налага и динамична прогресия в овладяването на технологията от дизайнерите. Все още не всички похвати от традиционният графичен дизайн могат да се приложат с лекота в уеб дизайна. Голяма част от елементите на корпоративна идентичност се налага да претърпят трансформация с оглед да се подобри адаптивността им към дигиталната среда. Това налага познаване на спецификата на проектирането в уеб, където се прилагат интегрирани похвати на проектиране.
  Доклад
 


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15474
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/