АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА


Друмева, Красимира (2015) АМБИЕНТ РЕКЛАМА – ТВОРЧЕСКА СИМБИОЗА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА Сборник от научна конференция „Цвят и светлина в архитектурата“, Архитектурен факултет на УАСГ, 11-12 май 2015, София, с. 115 - 123. ISSN 1314 – 6564


 В съвременния свят в който потребителите са затрупани от информация, амбиент рекламата е глътка свеж въздух. Тя представя съобщения в неочаквани форми, които забавляват аудиторията. Тя е сред най-популярните форми на нестандартна реклама, защото успява да разчупи бариерата на стереотипното, като използва места и ситуации, в които потребителите не очакват да я срещнат. Силата й е в творчеството и иновациите, които я характеризират. Неограничени са възможностите за въздействие, но те трябва да бъдат проучени и прилагани адекватно в архитектурната среда, за да успеят да завладеят вниманието на потребителя. За това предмет на настоящата статия е симбиозата между реклама и архитектура, която се осъществява на няколко нива на взаимодействие.
  Доклад
 графичен дизайн, амбиент реклама, архитектура, градска среда


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15472
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/