ФИКСИРАНЕ ЗОНИТЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕЖДУ ПЕЧАТЕН И УЕБ ДИЗАЙН


Друмева, Красимира (2014) ФИКСИРАНЕ ЗОНИТЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕЖДУ ПЕЧАТЕН И УЕБ ДИЗАЙН Сборник от международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти“ ФИИ, 28 ноември 2014, Велико Търново, с. 89-99. ISSN 978-619-208-039-6, COBISS.BG-ID 1274367204


 В епохата на дигиталните медии уеб дизайнът се превърна в интердисциплинарна платформа за работа и забавление. Премина през период на съзряване, през който оптимизира своята технология и визия. Но бързото развитие и разпространение, изпреварва темповете на надграждане на методологичен фундамент за проектиране в мрежата. Това е видно на фона на безброй сайтове, които не отговарят на нито един критерий за визуална организация и естетика. Често хората, които са далеч от професионалните среди гледат на уеб и печатния дизайн, като припокриващи се области. Всъщност проектирането на сайтове и печатни материали са различни по специфика направления. Въпреки, че имат общ произход, принципи и компоненти, като композиция, типография, форма, цветови модели, текстура и др., между тях съществуват основни различия отнасящи се към техническите аспекти, които влияят върху творческия процес. В резултат могат да се фиксират ясно изразени диферентни зони между печатния и уеб дизайн.
  Доклад
 уеб дизайн, печатен дизайн, графичен дизайн, интернет, фирмен сайт


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  15471
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/