ИО-03. Социално-ориентирани приложения на "БФН" в образованието, научните изследвания и културния туризъм


Тодоров, Георги (2006) ИО-03. Социално-ориентирани приложения на "БФН" в образованието, научните изследвания и културния туризъм Финансиран от МОН


 
  
 
 
  1547
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/