Кооперативно право


Иванов, Георги (2014) Кооперативно право В. Търново : Абагар, 2014, 296 с., ISBN 978-619-168-085-6


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15468
 Георги Иванов

1. Баланов, Йордан. Безвестното отсъствие. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 246с., ISBN 978-619-208-065-5. Цитиранията са на страници 137 и 138

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/