Търговско облигационно право : търговски сделки - общи положения, отделни видове търговски сделки


Иванов, Георги (2014) Търговско облигационно право : търговски сделки - общи положения, отделни видове търговски сделки В. Търново : Абагар, 2014, 320 с., ISBN 978-619-168-086-3


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  15467
 Георги Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/