Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки : по конспекта


Иванов, Георги (2016) Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки : по конспекта В. Търново : Абагар, 2016, 703 с., ISBN 978-619-168-146-4


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  15463
 Георги Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/