Динамика на работните отношения в социалната работа: от клиент към потребител на услуга


Йоргова, Милена (2014) Динамика на работните отношения в социалната работа: от клиент към потребител на услуга Перспективи за развитие на българската икономика [Електронен ресурс]: сборник научни доклади от научно-практическа конференция, Велико Търново на 30.11.-31.10.2014, Велико Търново: Ай анд Би, 2014, ISBN 978-954-9689-84-6 (COBISS.BG-ID 1279835620)


 The report is made systematization of the transformations in the position of social worker and client, with a view to the historical developments of social work in Europe. The changes are determined by the development of socio-political ideas. The focus is put on the increased influence of neoliberal ideas, which provokes debate about the extent to which social work is able to assert its social nature, to stay connected with social justice and social change.
  Доклад
 social work; social service, professional development


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  15460
 Милена Йоргова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/