Седма международна конференция на тема „Лексикографията в началото на XXI век"


Бонджолова, Валентина (2015) Седма международна конференция на тема „Лексикографията в началото на XXI век" Проглас, №2, 2015, 484-486. ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID - 1273974244.


 В отзива се отразяват основните теми, които са представени в докладите, изнесени в различните секции на Седмата международна конференция на тема „Лексикографията в началото на XXI век", която ИБЕ при БАН организира.
  Отзив
 конференция, лексикография, лингвистика, доклад, славистика
 Издадено
  15452
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/