Deutsch lernen in Bulgarien. Ein Lehrwerk für bulgarische Muttersprachler (GER-Stufe B2). Nikolina Burneva / Rada Vasileva / Janka Koeva. Plovdiv: Lettera Verlag, 2009, 159 S. ISBN 978-954-516-646-4. COBISS.BG-ID 1236489956


Василева, Радка (2009) Deutsch lernen in Bulgarien. Ein Lehrwerk für bulgarische Muttersprachler (GER-Stufe B2). Nikolina Burneva / Rada Vasileva / Janka Koeva. Plovdiv: Lettera Verlag, 2009, 159 S. ISBN 978-954-516-646-4. COBISS.BG-ID 1236489956 Plovdiv: Lettera Verlag


 Учебният комплекс по немски език е предназначен за обучавани, чийто роден език е български, и води до чуждоезикова компетенция на ниво В2 според Общата европейска езикова рамка. Лексикалните упражнения се съсредоточават върху многозначност, синонимия и семантични полета. Избрани глави от немската граматика и фонетика са разработени с оглед на трудностите, специфични за усвояването не немски език като чужд от българи. За осъзнаване на разнообразните стилистични нива и похвати допринася богат подбор от класика, развлекателна литература и бестселъри, специализирани текстове и журналистически формати на изложение. Водещите теми, основополагащи за съвременния бит и култура, задават мотивите за комуникативен, интеркултурен диалог.
  Учебник / Учебно помагало
 чуждоезиково обучение, немски език, интеркултурен диалог
 Издадено
  15447
 Радка Василева

2. Annegret Middeke (Hg.) (2010): Entwicklungstendenzen germanistischer Studiengänge im Ausland. Sprache – Philologie – Berufsbezug. Band 84. Universitätsdrucke Göttingen

1. Hiltraud Casper-Hehne/Irmy Schweiger (Hg.) (2009): Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Universitätsverlag Göttingen

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/