Идеята за хармония у св. Василий Велики


Булева-Петрова, Марияна (2011) Идеята за хармония у св. Василий Велики Сб. Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на православния богословски факултет. Редколегия: доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Елена Попова, доц. д-р Свилен Тутеков, гл. ас. д-р Стефка Кънчева. ВТ: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 259-278. ISBN: 978-954-524-801-6


 Представят се богословските представи за хармония в съпоставка с античните идеи.
  Доклад
 хармония, св. Василий Велики, мелос, отношение.


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  15444
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/