Помагало по българска фонетика (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева)


Петкова, Анелия (1993) Помагало по българска фонетика (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева) Велико Търново: Аста, 1993. 107 с. COBISS.BG-ID 1025838564


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  15440
 Анелия Петкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/