Виртуален университет


Тодоров, Георги (2004) Виртуален университет Финансиран от Информационно-ресурсен център към Министерството на транспорта


 
  
 
 
  1544
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/