Виртуален ICT факултет


Тодоров, Георги (2004) Виртуален ICT факултет Финансиран от Световната банка


 
  
 
 
  1543
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/