Създаване на Университетска система за осигуряване качеството на обучение в третата степен на висшето образование – докторантурата


Тодоров, Георги (2004) Създаване на Университетска система за осигуряване качеството на обучение в третата степен на висшето образование – докторантурата Финансиран от Световната банка


 
  
 
 
  1541
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/