Сопоставительная характеристика аффрикаты [ц] в русском и болгарском языках. //Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”. Велико Търново, 2016, с. 64 – 70. ISSN 2367-7481.


Пенева, Наталия (2016) Сопоставительная характеристика аффрикаты [ц] в русском и болгарском языках. //Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”. Велико Търново, 2016, с. 64 – 70. ISSN 2367-7481. В. Търново, НВУ “Васил Левски”


 
  Доклад
 
 Издадено
  15407
 Наталия Пенева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/