Времетраене на неударените гласни в различни акцентно-ритмични структури. //Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”. Том 2: “Педагогически и хуманитарни науки”. Велико Търново, 2015, с. 268 – 273. ISSN 1314-1937.


Пенева, Наталия (2015) Времетраене на неударените гласни в различни акцентно-ритмични структури. //Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”. Том 2: “Педагогически и хуманитарни науки”. Велико Търново, 2015, с. 268 – 273. ISSN 1314-1937. Велико Търново, НВУ “Васил Левски”


 
  Доклад
 
 Издадено
  15405
 Наталия Пенева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/