Позиционные различия согласного [ј] в русском и болгарском языках. // Филологически сборник VІ “Велико Търново – Твер”. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 175 – 178. ISBN 978-954-524-968-6.


Пенева, Наталия (2014) Позиционные различия согласного [ј] в русском и болгарском языках. // Филологически сборник VІ “Велико Търново – Твер”. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 175 – 178. ISBN 978-954-524-968-6. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”


 
  Доклад
 
 Издадено
  15400
 Наталия Пенева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/