Русская фонетика и интонация. Часть І. (Учебник для студентов-русистов І курса). В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 230 с. ISBN 978-954-524-795-8.


Пенева, Наталия (2011) Русская фонетика и интонация. Часть І. (Учебник для студентов-русистов І курса). В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 230 с. ISBN 978-954-524-795-8. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  15395
 Наталия Пенева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/