Bulgarian historiography from september 9, 1944 until november 10, 1989 about the relations between the Orthodox church and the State power in Bulgaria (1878–1912). // Remembrance in Time (eBook). – Braşov, Transilvania University Press of Braşov, 2012, p. 125–130.


Петков, Петко (2012) Bulgarian historiography from september 9, 1944 until november 10, 1989 about the relations between the Orthodox church and the State power in Bulgaria (1878–1912). // Remembrance in Time (eBook). – Braşov, Transilvania University Press of Braşov, 2012, p. 125–130. Remembrance in Time (eBook). – Braşov, Transilvania University Press of Braşov, 2012, p. 125–130.


 анализ на историографията за отношенията между БПЦ и държавата
  Статия
 Българска православна църква, Княжество България
 Издадено
  15392
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/