Българският манифест на еволюционизма. За някои негероични аспекти на героичната 1876 година.


Петков, Петко (2008) Българският манифест на еволюционизма. За някои негероични аспекти на героичната 1876 година. Известия на Българското историческо дружество, № 40, 2008, с. 382–386.


 В статията се разглежда програмна статия на Марко Балабанов, публикувана месец преди избухването на Априлското въстание. Според автора на публикацията това е „български манифест на еволюционизма“.
  Доклад
 еволюционизъм, Априлско въстание
 Издадено
  15382
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/