Българският конституционализъм през ХІХ век, българският проект за основен закон от 1879 г. и Търновската конституция.


Петков, Петко (2009) Българският конституционализъм през ХІХ век, българският проект за основен закон от 1879 г. и Търновската конституция. Учредителното събрание и българските конституции : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, читалище „Надежда”, 9 февруари 2009 г. София : Народно събрание на Република България, 2009, с. 15-42.


 Към историята на българския конституционализъм
  Доклад
 български конституционализъм, Търновска конституция, български проект за конституция 1879
 Издадено
  15380
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/