Учебник русского языка для студентов-русистов І-ІІ курсов. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 361 с. ISBN-10: 954-524-526-3; ISBN-13: 978-954-524-526-8.


Пенева, Наталия (2006) Учебник русского языка для студентов-русистов І-ІІ курсов. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, 361 с. ISBN-10: 954-524-526-3; ISBN-13: 978-954-524-526-8. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  15379
 Наталия Пенева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/