Заветите на Левски и българският национален идеал. - Българско Възраждане : Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет и Фондация "Васил Левски". Т. 9, 2007, с. 79–84. ISSN 1311-1337 УДК 949.72.042 323.1(091)(497.2) COBISS.BG-ID - 1175443684


Петков, Петко (2007) Заветите на Левски и българският национален идеал. - Българско Възраждане : Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет и Фондация "Васил Левски". Т. 9, 2007, с. 79–84. ISSN 1311-1337 УДК 949.72.042 323.1(091)(497.2) COBISS.BG-ID - 1175443684


 Неосъществените завети на Левски
  Статия
 Васил Левски, завети
 Издадено
  15375
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/