Заветите на Левски и българският национален идеал.


Петков, Петко (2007) Заветите на Левски и българският национален идеал. Българско Възраждане : Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет и Фондация "Васил Левски". Т. 9, 2007, с. 79–84.


 Неосъществените завети на Левски
  Статия
 Васил Левски, завети
 Издадено
  15375
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/