Александър Екзарх - княз на България?


Петков, Петко (2007) Александър Екзарх - княз на България? Електронно списание LiterNet, 07.12.2007, № 12 (97) (07.12.2007).


 Защо Александър Екзарх не стана княз на България 1879
  Статия
 княз, Александър Екзарх
 Издадено
  15374
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/