Александър Екзарх - княз на България? - Електронно списание LiterNet, 07.12.2007, № 12 (97) (07.12.2007). ISSN 1312-2282 (online)


Петков, Петко (2007) Александър Екзарх - княз на България? - Електронно списание LiterNet, 07.12.2007, № 12 (97) (07.12.2007). ISSN 1312-2282 (online)


 Защо Александър Екзарх не стана княз на България 1879
  Статия
 княз, Александър Екзарх
 Издадено
  15374
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/