Църковно-духовното и национално-политическото начало в българо-гръцката разпра през ХIХ и началото на ХХ век.


Петков, Петко (2005) Църковно-духовното и национално-политическото начало в българо-гръцката разпра през ХIХ и началото на ХХ век. Международна конференция в чест на професор доктор Тотю Коев. 10-11 ноември 2000 г. УИ "Св. св. Кирил и Методий". В. Търново. 2005, с. 188-197.


 Няма победители в българо-гръцката разпра от църковна гледна точка.
  Статия
 църковно-национални борби
 Издадено
  15372
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/