Програма Socrates/Grundtvig- WO-MEN: Gender Equality Creates Democracy


Тодоров, Георги (2005) Програма Socrates/Grundtvig- WO-MEN: Gender Equality Creates Democracy Project number 109771-CP-1-LT-GRUNDTVIG-G1


 
  
 
 
  1537
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/