За горната хронологическа граница и за понятието “Българско възраждане”.


Петков, Петко (2001) За горната хронологическа граница и за понятието “Българско възраждане”. История, 2001, № 2-3, с. 55-67.


 Горната граница на т.нар. Възраждане не е в 1878, а в 1879 г.
  Статия
 "Възраждане", Нова история на България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  15367
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/