О соотношении словесной и фразовой просодии в русском и болгарском языках. // Сборник посветен на 70-годишнината на доц. д-р С. Стефанова и доц. д-р М. Тончева: “Език и стратегии в обучението”. В. Търново, университетско изд-во “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 359 – 363. ISBN 954-524-475-5.


Пенева, Наталия (2005) О соотношении словесной и фразовой просодии в русском и болгарском языках. // Сборник посветен на 70-годишнината на доц. д-р С. Стефанова и доц. д-р М. Тончева: “Език и стратегии в обучението”. В. Търново, университетско изд-во “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 359 – 363. ISBN 954-524-475-5. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”


 
  Доклад
 
 Издадено
  15366
 Наталия Пенева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/