Българският проект за конституция от 1879 година. (Към историята на идеите за политическо управление през 70-те години на ХIХ в.). - Исторически преглед, 2000, год. LVI, кн. 3-4, с. 56-90. ISSN 0323‐9748 COBISS.BG-ID - 1145226724


Петков, Петко (2000) Българският проект за конституция от 1879 година. (Към историята на идеите за политическо управление през 70-те години на ХIХ в.). - Исторически преглед, 2000, год. LVI, кн. 3-4, с. 56-90. ISSN 0323‐9748 COBISS.BG-ID - 1145226724


 Първа публикация на Рапорта на 15-членната комисия в УНС както би изглеждал като цялостен основен закон - единственият български проект за Конституция
  Статия
 български проект за Конституция, рапорт


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  15365
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/