Българската православна църква и откъсването на Северна Добруджа от диоцеза на Екзархията (1877-1879 г.).


Петков, Петко (2000) Българската православна църква и откъсването на Северна Добруджа от диоцеза на Екзархията (1877-1879 г.). Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. VII. В чест на проф. дин Петър Тодоров. В. Търново, 2000, с. 343-356.


 За това кой е отговорен за загубата на Северна Добруджа
  Статия
 Северна Добруджа, международни договори, Екзархия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  15363
 Петко Петков

1. ЛАПТЕВ, Е. А.; ГРИГОРЬЕВ, Д. В. Экзарх Иосиф i и болгарское духовенство: к вопросу взаимоотношений. Вестник Башкирского университета, 2015, 20.2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/