Отново по въпроса за партиите в България след Освобождението.


Петков, Петко (1996) Отново по въпроса за партиите в България след Освобождението. Другият в историята. Сборник материали от научна конференция 7-9 май 1992. Под ред. на проф. П. Ангелов и проф. М. Лалков. Кюстендил, 1996, с. 82-98.


 Доказателства, че у нас след Освобождението се създават по-скоро държавни партии, отколкото политически.
  Статия
 партии, Княжество България


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  15362
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/