Параллельный тип фонетических чередований безударных гласных. // Научни изследвания в чест на проф. д-р Б. Байчев. В. Търново, университетско изд-во “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 531 – 535. ISBN 954-524-485-2.


Пенева, Наталия (2005) Параллельный тип фонетических чередований безударных гласных. // Научни изследвания в чест на проф. д-р Б. Байчев. В. Търново, университетско изд-во “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 531 – 535. ISBN 954-524-485-2. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”


 
  Доклад
 
 Издадено
  15361
 Наталия Пенева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/