Отново за дипломатическата и военната защита на Съединението 1885 г. - Епохи, 1996, год. ІV, № 3, с. 23-33. ISSN 1310-2141 (print) 2534-8418 (online) COBISS.BG-ID - 1137177572


Петков, Петко (1996) Отново за дипломатическата и военната защита на Съединението 1885 г. - Епохи, 1996, год. ІV, № 3, с. 23-33. ISSN 1310-2141 (print) 2534-8418 (online) COBISS.BG-ID - 1137177572


 За защитата на Съединението 1885
  Статия
 Съединение, Русия, Климент Търновски


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  15360
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/