Отново за дипломатическата и военната защита на Съединението 1885 г.


Петков, Петко (1996) Отново за дипломатическата и военната защита на Съединението 1885 г. Епохи, 1996, № 3, с. 23-33.


 За защитата на Съединението 1885
  Статия
 Съединение, Русия, Климент Търновски


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  15360
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/