Програма Leonardo da Vinci: - Е-business in SME’s


Тодоров, Георги (2005) Програма Leonardo da Vinci: - Е-business in SME’s Project number NL/03/B/P/PP/15 73 15


 
  
 
 
  1536
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/