Търновската конституция не е гарантирала парламентарно-демократичен цикъл на управление. - Общество и право, 1994, год. ХV, № 11-12, с. 28-30. ISSN 0204-8523 (print) COBISS.BG-ID - 1128586468


Петков, Петко (1994) Търновската конституция не е гарантирала парламентарно-демократичен цикъл на управление. - Общество и право, 1994, год. ХV, № 11-12, с. 28-30. ISSN 0204-8523 (print) COBISS.BG-ID - 1128586468


 Първа публикация за възможността на основата на Търновската конституция да се установи авторитарно управление.
  Статия
 Търновска конституция, княз, Народно събрание
 Издадено
  15359
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/