Търновската конституция не е гарантирала парламентарно-демократичен цикъл на управление.


Петков, Петко (1994) Търновската конституция не е гарантирала парламентарно-демократичен цикъл на управление. Общество и право, 1994, № 11-12, с. 28-30.


 Първа публикация за възможността на основата на Търновската конституция да се установи авторитарно управление.
  Статия
 Търновска конституция, княз, Народно събрание
 Издадено
  15359
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/