Записка на екзарх Йосиф I от 1878 година върху историята на българския църковен въпрос. // Исторически преглед, 1993, № 3, с. 121-131.


Петков, Петко (1993) Записка на екзарх Йосиф I от 1878 година върху историята на българския църковен въпрос. // Исторически преглед, 1993, № 3, с. 121-131. Исторически преглед, 1993, № 3, с. 121-131. 0323‐9748 (print)


 Първо публикуване и коментар на оригинален документ на екдарх Йосиф от 1878 г.
  Статия
 Записка, екзарх Йосиф І, Екзархия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  15357
 Петко Петков

1. ЛАПТЕВ, Е. А.; ГРИГОРЬЕВ, Д. В. Экзарх Иосиф i и болгарское духовенство: к вопросу взаимоотношений. Вестник Башкирского университета, 2015, 20.2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/