Оказионализмите като разговорен маркер в читателски писма


Бонджолова, Валентина (2004) Оказионализмите като разговорен маркер в читателски писма Проблеми на българската разговорна реч. Книга шеста. ВТ, 2004. ISBN 954-524-407-0.


 
  Доклад
 оказионализми, епистоларен жанр, писмо до редакцията, публицистика, словообразуване, разговорнареч
 Издадено
  15355
 Валентина Бонджолова

1. Радева, Пенка. Динамика в синтаксиса на съвременния български език. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/